Lit Love: Community Quarantine

TULA PARA KAY DRolin Migyuel Cadallo Obina Nasa kalye ka na at nag-aabang ng masasakyanHabang lumalangoy pa sa …

Lit Love: Women’s Month

Self LoveAphrodite At times I wish to be,Someone else,My reflection lookingRight back at me. At times I wish …